Of ik zin heb om de lokale politiek in te gaan, vraagt een kop in de PZC aan mij. Mocht ik de vraag positief beantwoorden dan bestaat de mogelijkheid om een cursus politiek te volgen die gedurende zes weken om en om wordt gegeven in het stadhuis van Zierikzee en Middelharnis.

Nu kan ik iedereen aanraden om deze gratis cursus te volgen al is het alleen maar omdat er wordt uitgelegd hoe de politiek werkt. En misschien wordt u tijdens de cursus wel zo enthousiast dat u zich bij een lokale politieke partij aansluit. Tijdens de cursus maakt u namelijk ook kennis met de lokale politici. Maar die wilt u natuurlijk ook aan het werk zien. Dat kan want de cursus eindigt met een bezoek aan een raadsvergadering. U heeft de keuze die in Zierikzee of Middelharnis te volgen.

Mocht u nog nooit een gemeenteraadsvergadering bezocht hebben, dan adviseer ik u deze eerst in Middelharnis te volgen. Het zou namelijk heel goed kunnen dat u een totaal verkeerd beeld van de politiek krijgt als u een gemeenteraadsvergadering in Zierikzee volgt.

Ik neem de laatste gemeenteraadsvergadering waar ik aanwezig was er maar even bij als voorbeeld. Het was de ingelaste vergadering over het functioneren van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en burgemeester Rabelink als bestuurslid in het dagelijks bestuur.

Aan het begin van de vergadering wordt gevraagd wie er wil reageren. Natuurlijk wil elke partij zijn zegje over een dergelijk belangrijk onderwerp doen. De voorzitter, dat is normaal gezien de burgemeester maar nu het o.a. ook over hem gaat is dit nu een raadslid, geeft Robbert Lievense van Leefbaar Schouwen-Duiveland als eerste het woord. Hij is relatief lang aan het woord en iedereen luistert keurig netjes. Aan het eind van zijn betoog stelt hij een motie voor.

Vervolgens krijgen de andere partijen na hem het woord. En nu doet er zich iets vreemds voor. Iets dat sinds een jaar geleden is ingezet en steeds maar meer gaat overheersen. Alle andere raadsleden worden als zij aan het woord zijn, na ongeveer vijf zinnen geïnterrumpeerd (politiek voor onderbroken) door Lievense. Veel van de raadsleden kunnen hier helaas niet mee omgaan en buigen voor de eloquentie van Lievense. Sommigen, zoals Corine den Baars in deze vergadering, vallen stil en zeggen letterlijk door hem te zijn platgeslagen. Tsja….

Middels deze vele, soms zeer overbodige, interrupties is Lievense in staat de raad te sturen in de richting die hij wil. Tegenspraak krijgt hij nauwelijks en derhalve dirigeert hij de raadsleden zonder dat ze er zelf erg in hebben in de richting die hij wil.

Platgeslagen door een interruptie van LSD-voorman Robbert Lievense…..

Hij gaat daarin zover dat hij (in bv de begrotingsvergadering) figuurlijk op de stoel van de burgemeester gaat zitten en de vergadering ook procedureel leidt.

Terug naar de door Lievense ingediende motie. Een motie is een verklaring, mening of een verzoek van een raadslid of politieke partij over een bepaald onderwerp. Omdat een burgemeester tevens bestuurder van de VRZ is komt het nogal eens voor dat hij of zij met twee petten op zit. Voor de VRZ wil hij veel geld (dat van gemeenten komt) tot zijn beschikking hebben, als burgemeester wil hij eigenlijk niet teveel geven. Krom zo redeneert de raad. In de motie doen alle partijen het dringende verzoek aan de burgemeester om als dagelijks bestuur contact op te nemen met de minister in Den Haag en hem te vragen deze vaak financiële tegengestelde belangen op te lossen door deze deels bij het provinciebestuur onder te brengen.

Ondertussen gaat het ook nog om competenties waaraan de heren burgemeesters moeten voldoen. Vreemd daar er van de burgemeesters wordt verwacht dat ze de VRZ besturen, iets dat een kerntaak is van een burgemeester. Maar goed tijdens de raad heeft iedereen het over competenties terwijl aan de aan de burgemeesters toegewezen portefeuilles wordt gerefereerd.

U begrijpt, de motie wordt aangenomen, moet worden gedeeld met alle andere Zeeuwse gemeenten, en pas als een meerderheid het met de Schouwen-Duivenlandse motie eens is, dan pas wordt er misschien een verzoek richting Den Haag gedaan.

Deze zeer tenenkrommende, kool en geit sparende motie, is tekenend voor het functioneren van deze raad, die meer en meer op een vriendenclub gaat lijken waarbij men alleen maar lief voor elkaar wil zijn. De raad verweet de VRZ terecht het gebrek aan zelfreflectie, maar ik geloof dat het tijd is om als raad (of partij) ook eens aan zelfreflectie te doen en de balk in eigen oog te verwijderen.

Maar toch, ondanks alles hoop ik op een stormloop op de cursus politiek. Al is het alleen maar omdat ik hoop op een of twee mensen die ooit tegengas kunnen geven en zich niet door Lievense willen laten sturen.

Overigens, en dat moet ook worden gezegd, petje af voor Lievense dat hij in z’n eentje in staat is de gemeenteraad zijn wil op te leggen. Moet je ook maar kunnen.

 

[beSchouwenD – 034]

 

Wiedewiedewiet
Echt nepnieuws

Pin It on Pinterest