Elke zaterdag schrijf ik een stukkie waarin ik mijn mening geef over zaken die op ons eiland spelen, of het nu over gratis parkeren voor inwoners op het eiland gaat, meeuwenoverlast, een veel te hoge afvalstoffenheffing die inwoners moeten betalen of andere zaken. Uiteraard hoeft u het niet altijd met mij eens te zijn maar vandaag hoop ik dat echter wel.

De (schreeuwende) kop van deze column is niet bedoeld om aandacht te trekken. De columns in deze rubriek, beSchouwenD, hebben dat niet nodig en worden over het algemeen goed gelezen. Althans dat hoop ik. De gemiddelde column wordt namelijk zo’n 1.000 maal bezocht, met de nadruk op het woord bezocht. Of de column ook daadwerkelijk ook gelezen wordt, is nog maar de vraag. En dat geldt ook voor de Inwonerskrant.

De Inwonerskrant, die voor en door Schouwen-Duivelanders wordt gemaakt, is een maandelijkse bijdrage bij de Wereldregio die klein nieuws van en over inwoners brengt. De wereldregio heeft een oplage van rond de 16.000 exemplaren. Maar net als bij mijn columns, wil dat nog niet zeggen dat alle artikelen gelezen worden.

De inwonerskrant echter, wordt door verschillende partijen gefinancierd. Een daarvan is de gemeente Schouwen-Duiveland. Zij betaalt € 6.000 per jaar. De gemeente overweegt nu deze subsidie in te trekken en hiermee de Inwonerskrant vakkundig en efficiënt de nek om te draaien als men het doel van de krant (het gaat de gemeente niet om de hoogte van het bedrag, aldus de woordvoerder in de PZC), het vergroten van de leefbaarheid, niet kan aantonen.

De gemeente overweegt nu deze subsidie in te trekken en hiermee de Inwonerskrant vakkundig en efficiënt de nek om te draaien…

Het kan niet anders dan dat de wethouder uit is op opheffing van de Inwonerskrant, want als het niet gaat om de hoogte van het subsidiebedrag dan stelt ze gewoon een vraag die eigenlijk niet te beantwoorden is. Het komt op hetzelfde neer te vragen naar het effect van citymarketing; hoeveel meer toeristen hebben ons eiland bezocht als gevolg van de honderdduizenden euro’s kostende campagne ‘Ik heb een band met Schouwen-Duiveland?’. Of wat is het effect van de tienduizenden euro’s kostende frisfeesten voor de jeugd in het kader van ‘Laat ze niet verzuipen’? En wat is het effect voor de leefbaarheid door het verdubbelen van de opbrengst door de gemeente van de opgehaalde BIZ-gelden? Wat is het rendement van de meer dan honderdduizend euro die, tegen alle adviezen in, in het nieuwe Inspiratiecentrum op de Brouwersdam zijn gestoken? Kunt u op deze vragen een antwoord geven, mevrouw de wethouder?

Mevrouw de wethouder, ga u schamen! U die als raadslid midden in de samenleving stond, elke dorpsraadvergadering afliep en na afloop gezellig een sloeberwijntje dronk met de dorpelingen, u die net als de medewerkers van de Inwonerskrant in de haarvaten van de eilandelijke samenleving zat, u die altijd het hart van leefbaarheid op de juiste plaats had, juist u zou toch moeten weten wat het belang van de Inwonerskrant is?

KanttekenaarToon eens lef en ver(drie)dubbel de financiële bijdrage. Het zou u sieren!

 

[BSD – 014]

 

MFC! Weg ermee!
Ongenode gasten

Pin It on Pinterest