bsd-022-verspilling

 

Maakte ik me gister in een Kanttekeningetje van 100 woorden nog druk over de geldverspilling in Den Haag, vandaag dan maar over de (mogelijke) verspilling op ons eiland.

Zo is er enkele honderd duizenden door onze gemeente geïnvesteerd in een inspiratiecentrum op de Brouwersdam. Het is zo’n succes geworden dat men er uit wanhoop maar een ‘escaperoom’ in gezet heeft om zo nog enige toeristen te trekken. Weggegooid geld dus.

De Zeeuwse knoppen in Zierikzee. De bewegwijzering voor toeristen. Nodeloos om te zeggen maar verspilde moeite en geld.

Nog een voorbeeld. Het meebetalen aan de verbreding van de N59 (2028!!) die noodzakelijk is voor de verbetering van de veiligheid en de doorstroming. Om met dat laatste te beginnen, die doorstroming én verbreding stopt op ons eiland waar een gigantische flessenhals gaat ontstaan, niet echt veilig. Als het gaat om het verbeteren van de veiligheid, volg dan het voorbeeld van de N57, voorheen dodenweg nummer 1, waar men met simpele betonblokken de rijbanen heeft gescheiden. Het gekke is dat ik niemand hoor klagen over de veiligheid of doorstroming van de N57. De verbreding van de N59 is wellicht goed voor Goeree-Overflakkee maar niet voor Schouwen-Duiveland. Het reeds geïnvesteerde geld beschouw ik maar als weggegooid geld.

Nog een voorbeeld? De nieuwbouw voor het Pontes Pieter Zeeman. Het plan is om de huidige opstallen te slopen en te vervangen voor nieuwbouw waarbij er ook ruimte gecreëerd wordt voor het speciaal onderwijs van de Beatrixschool en De Meie. Mooi plan, kost een paar centen, die je als gemeente niet hebt, maar dan krijg je er toch een schitterend pand voor terug, nietwaar. De in 2013 gedane investering van ruim 4 miljoen euro wordt in een keer afgeschreven. Weggegooid geld als de plannen doorgaan.

Maar we kunnen toch zeker wel 25.000 euro uitgeven aan een haalbaarheidsonderzoek naar Brogum?

Oh ja, dan hebben we natuurlijk ook de voetbalkooi nog die verhuisd moeten worden van de Mosselboomgaard naar de Scheldestraat. Deze verhuizing zou volgens de PZC ruim 700.000 euro kosten. Een nogal hoog bedrag om een probleem met overlast veroorzakende jongeren op te lossen. Gewoon handhaven dus! Stukken goedkoper!

En dan is er ook nog een voorstel om een aanlegsteiger bij het watersnoodmuseum te plaatsen. Ik vraag me af wat dat dan oplevert behalve een bezoek aan het museum en een hapje en een drankje in de Vierbannen van een paar toeristen die vervolgens weer met het bootje vertrekken en de rest van het eiland links laten liggen. Is een dergelijke investering wel gerechtvaardigd?

Maar we kunnen toch zeker wel 25.000 euro uitgeven aan een haalbaarheidsonderzoek naar Brogum? Tuurlijk, als je wilt dat Brogum gesloten wordt en niet meer terugkomt dan kun je het beste een haalbaarheidsonderzoek instellen. Uitkomst: renovatie te duur, gedeeltelijk herbouw te duur, nieuwbouw wordt aanbevolen maar is vanwege de te hoge huisvestings- en energiekosten ook niet haalbaar. Daarnaast worden FiZi en de Nieuwe Kerk steeds meer voor optredens gebruikt, etc., etc. Conclusie: geen bestaansrecht op basis van financiële gronden, want zo gaat er tegenaan gekeken worden.

KanttekenaarEnfin, nu maar hopen dat de raadsleden zich serieus gaan verdiepen in de aangeboden gemeentelijke begroting en hun boerenverstand gaan gebruiken want niets is zo erg als geldverspilling, zeker als je als gemeente al tekortkomt.

 

[BSD – 022]

 

De ver-van-mijn-bed-show
We maken er een zooitje van

Pin It on Pinterest