MFC ZierikzeeMFC, weg ermee, zo lijkt wethouder Jacqueline van Burg, verantwoordelijk voor de portefeuille leefbaarheid en van Leefbaar Schouwen-Duiveland, te zeggen. Het contract met verhuurder Zeeuwland is opgezegd en het MFC wordt uiterlijk in augustus 2017 gesloten. Volgens de gemeente zijn er genoeg leegstaande panden in Zierikzee te vinden om de huidige activiteiten in onder te brengen.

Lééfbaar Schouwen-Duiveland, denk ik dan.

Aan de andere kant heeft LSD altijd gezegd “niet in stenen te willen investeren maar in activiteiten”. Met andere woorden een MFC of dorpshuis moet zich op z’n minst een beetje kunnen bedruipen. Het MFC schijnt dat niet te kunnen. Volgens de wethouder moet de gemeente jaarlijks een tonnetje aan de stichting overmaken.

Duidelijk is in ieder geval dat de gemeente (en/of Zeeuwland) andere plannen heeft met het MFC. Indien Zeeuwland andere plannen met het gebouw zou hebben, dan had ook zij het contract op kunnen zeggen. In dat geval is het Zeeuwland die verplicht is om de gebruikers/huurders een alternatief aan te bieden. Nu de gemeente het contract heeft opgezegd, is niemand daarvoor verantwoordelijk.

Onduidelijk is volgens fractievoorzitter Anita de Vos van de SP, de reden waarom de wethouder het contract heeft opgezegd. De wethouder daarentegen zegt dat de gemeente het MFC niet wil exploiteren, een mogelijkheid die ontstond nadat de stichting door de gemeente was geliquideerd, als gevolg van de opheffing van de stichting. Dit laatste overigens met instemming van de gemeenteraad. U leest het goed; de gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan. Je kunt dan op je vingers natellen dat het MFC gesloten wordt.

Formeel en procedureel handelt de wethouder dus juist, maar had ze deze liquidatie niet even een moment uit kunnen stellen en in het kader van het behoud van de leefbaarheid een oproep kunnen doen voor een nieuw bestuur, denk ik dan.

Dat klinkt zuur en dat is het ook. Maar het kan nog zuurder worden.

Het is een koe in z’n kont kijken maar de grote en nog steeds onbeantwoorde vraag is echter, waarom is het bestuur destijds afgetreden en waarom heeft dit bestuur besloten de stichting op te heffen? Dat je aftreedt als bestuur, soit. Maar waarom in hemelsnaam dan gelijk maar de stichting opheffen? Wellicht dat de Vos of een ander gemeenteraadslid hier eens in kan duiken. Het is overigens opvallend dat alleen de SP zich om dit dossier druk lijkt te maken. De andere partijen heb ik nog niet gehoord, maar dit terzijde. Misschien omdat ze eerder al akkoord zijn gegaan?

Dat ondanks alle protesten, spandoeken, buurtacties en mailtjes aan de gemeenteraad, het MFC gesloten wordt is onomkeerbaar. Dat klinkt zuur en dat is het ook.

Maar het kan nog zuurder worden. In 2017 verlopen de contracten van de dorpshuizen. Welke opzegtermijn er in de contracten gehanteerd wordt, weet ik niet. Het MFC-contract had een opzegtermijn van één jaar. Wat ik wel weet is dat de nieuwe Nota Maatschappelijke Voorzieningen pas in mei volgend jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd wordt.

In deze nota staat een opsomming van voorzieningen als dorpshuizen, speelplaatsen, zwembaden, e.d. met daarbij de kosten en subsidies. Op basis van deze nota zal de gemeenteraad besluiten welke voorzieningen met minder geld toe kunnen.

Oh? En de gemeente onderhandeld nu al met Zeeuwland over de dorpshuis-contracten? Nu al? Ja, nu al! En in mei of juni volgend jaar vergaderd de gemeenteraad pas over de nota?

KanttekenaarVreemd? Nee hoor, dat is politiek. Ben alleen wel benieuwd hoe de raad gaat reageren en of een aantal van onze dorpshuizen straks het hetzelfde lot als het MFC ondergaan.

 

[BSD – 015]

 

Huis van Schouwen-Duiveland
Wethouder, ga u schamen!

Pin It on Pinterest