BSD - 005Bruinisse wil een (dorps)windmolen van en voor de inwoners. Meer ondernemers gaan duurzaam ondernemen, de coöperatie Energie Werkt op Schouwen-Duiveland streeft naar de aanleg van een zonnepark en onze gemeente streeft ernaar om in 2040 energie neutraal te zijn. Het zijn mooie en goede initiatieven die ik van harte ondersteun.

Maar toch, toch schuurt er iets. Onze gemeente loopt namelijk ver achter. Dat kan aan de gemeente liggen maar ook aan ons, als inwoners. Op ons eiland zamelen wij namelijk 311 kilo restafval (grijze bak) per inwoner per jaar in, terwijl op landelijk niveau 100 kilo voor 2020 is afgesproken. En dat is vreemd. Als inwoners gooien we dus nog steeds waardevol afval in de grijze bak. Waardevol? Jazeker. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk oud papier, maar ook plastic, textiel, blik en metaal, frituurvet en klein elektrische apparaten, leveren geld op.

Nu zijn er tal van mogelijkheden om beter en ook makkelijker te gaan scheiden. Zo kan de gemeente snel, eenvoudig, en met relatief weinig kosten, een start maken met de inzameling van PMD. In de oranje containers waar nu alleen Plastic ingezameld wordt, kunt u dan ook uw Metaal (blikjes) en Drakenkartons (melkpakken ed.) kwijt.

Het zijn mooie en goede initiatieven die ik van harte ondersteun. Maar toch, toch schuurt er iets.

Minder afval in de grijze bak of ondergrondse container, minder logistieke kosten en minder verwerkingskosten, zijnde verbranding.

Maar wat levert het ons als inwoners dan op? Allereerst een goed gevoel. Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om de jaarlijkse afvalstoffenheffing, die aan de hoge kant is, te verlagen.

En als de gemeente daar nu helemaal geen zin in heeft? Dan kan de gemeente bijvoorbeeld een afspraak maken met een organisatie als Afval Loont. Je kunt dan je gescheiden afval naar inzamelpunten brengen. Vooraf geef je een rekeningnummer op, van een goed doel, vereniging, school of zelfs van jezelf, en het gespaarde geld wordt periodiek op de rekening gestort. De gemeente moet hier echter wel haar medewerking aan verlenen.

Maar om dergelijke initiatieven te laten slagen, is de hamvraag natuurlijk: is de gemeente bereid te investeren (kosten en moeite) om het scheiden van afval te intensiveren? Uit de gemeenteraad komen momenteel geen initiatieven, en dat is opmerkelijk.

Maar nog belangrijker, hoe zit het met u? Bent u sowieso wel bereid om (meer) afval te gaan scheiden?

 

[BSD – 005]

Correctie: In bovenstaande column staat ten onrechte vermeld dat drankenkartons niet bij het plastic afval in de container mogen worden gedaan. Sinds medio oktober mogen óók drankenkartons in de oranje inzamelcontainers worden gedeponeerd.

 

Verruwing, ook op het eiland
Delta's Digitale Drama

Pin It on Pinterest