bsd-019-160917Kent u die mop al van die asielzoekers die naar Zierikzee zouden komen? Nou, die komen niet. En dus komt er ook geen AZC in Zierikzee. En dat is jammer. Ik had me als vrijwilliger graag ingezet om iets voor deze mensen te kunnen doen. Donkere zwartgallige humor. Net zo donker en zwartgallig als de situatie waarin zich honderdduizenden mensen zich bevinden. Mensen die geen thuis meer hebben, geen familie, die moeten leven onder meer dan erbarmelijke omstandigheden en in sommige landen nog slechter worden behandeld dan de plaatselijke rioolratten. Ik vraag me dan werkelijk af hoe humaan wij dan zijn. Maar goed, dat is mijn mening. Op Facebook was destijds ook een ander geluid te horen. Anderen hoorde ik zeggen dat deze mensen zorgen voor grotere wachtlijsten voor sociale huurwoningen, onze dochters verkrachten, roven en stelen, onze banen inpikken en onze voedselbanken leegvreten. Ook dat is een mening, maar niet de mijne.

Tegelijkertijd met de aankondiging dat er geen AZC in Zierikzee komt, maakte Rabelink tevens de uitslag bekend van het draagvlakonderzoek dat onder de inwoners van Zierikzee is gehouden. Er waren 5100 vragenformulieren verspreid. 1102 Zierikzeeënaren hadden de vragenlijst ingevuld. Ik niet omdat ik niet in Zierikzee woon en omdat ik de vragen nogal suggestief vond.

Tsja, denk ik dan, dat is nu net niet wat die jeugd wil, controle.

Overigens vond 30% van de respondenten dat ‘Ze zorgen voor onveiligheid’. Een constatering en niet meer, net als 46% beaamt dat ‘Vluchtelingen een heel andere manier van leven hebben’.

Zo zou ik ook kunnen constateren dat de jeugd op ons eiland een heel andere manier van leven heeft. De jeugd van tegenwoordig wil een club- of een buurthuis, of gewoon een hangplek met een ouderwetse skatebaan. Ik zou zeggen pak een balletje, zoek een veldje en ga voetballen, maar ook ik moet met mijn tijd meegaan, hoewel ik er in dit geval wel moeite mee heb. Enfin, in Nieuwerkerk zet de dorpsraad zich al enige tijd in voor een jeugdhonk. Een kapotte skatebaan is verwijderd en er is nog niets voor in de plaats gekomen. Een inwoner opperde zelfs om de jongeren in het dorpshuis onder te brengen. Hij wees erop dat er in het dorpshuis altijd wel controle was. Tsja, denk ik dan, dat is nu net niet wat die jeugd wil, controle. Nu ken ik Nieuwerkerk als een dorp dat bruist, bruist van de activiteiten en initiatieven, dus een plek voor de jeugd wordt wel gevonden. En laten we eerlijk zijn, dat gaat een stuk sneller en makkelijker dan een AZC.

KanttekenaarKent u trouwens die mop al van dat jeugdhonk in Nieuwerkerk? Nou, dat jeugdhonk…

 

[BSD – 019]

 

Stelletje amateurs
Hoeveel wilt u betalen als het fout gaat?

Pin It on Pinterest