BSD - 018Vorige week donderdag openden de weekkranten Ons Eiland Schouwen-Duiveland en De Faam met de kop ‘Wat willen de Zeeuwen?’. Daar het niet vaak gebeurt dat een krant mij middels een kop op de voorpagina wat vraagt, las ik geïnteresseerd verder. De centrale vraag was: “Wilt U dat er binnenkort 200 miljoen euro Zeeuws overheidsgeld (d.m.v. geld of garanties) wordt besteed aan het voortzetten van de Kerncentrale Borssele?”.

Het ging over een initiatief voor het aanvragen van een (raadgevend) volksraadpleging waar in beginsel 1.000 handtekeningen voor nodig zijn. Pas als er 6.000 handtekeningen verzameld zijn, kan de raadpleging gehouden worden.

Het initiatief is nieuw, de discussie niet. Deze speelde zich enige maanden geleden al af in Provinciale Staten en de gemeenteraad. Energiebedrijf Delta waarvan o.a. de Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten aandeelhouder zijn, moet van overheidswege splitsen. Buurprovincie Noord-Brabant is er door een vroege verkoop enkele jaren geleden, zeer rijk mee geworden. Zeeland wilde destijds niet verkopen. Destijds waren de energieprijzen nog hoog, nu zeer laag.

De feiten:

Delta lijdt verlies. De kerncentrale lijdt verlies. De gascentrale lijdt verlies. Steenkolen zijn goedkoper dan gas. Delta heeft haar kolencentrale gesloten. De netwerktak is rendabel maar moet worden afgestoten.

Tot zover de feiten. Delta wil nu herfinancieren, lenen dus, 200 miljoen. Bij de bank met waterbedrijf Evides, en naar bleek nu ook met een gedeelte van het netwerk als onderpand. Deze lening wordt doorgesluisd naar de verliesgevende bedrijven. Provincie (50%) en gemeenten (bijna 50%) staan garant en betalen als het fout gaat.

Uiteraard werd het behoud van werkgelegenheid bij Delta door velen als argument gebruikt. Ik vind dat niet gewenst.

De kans dat het fout gaat is echter levensgroot aanwezig zo bleek uit de scenario’s die tijdens de vergadering van Provinciale Staten geschetst werden. Daarnaast werd eerder al 461 miljoen uit de verkoop van Indaver gebruikt om de schuld af te lossen, om vervolgens nog steeds een verlies te noteren.

Tijdens een eerdere discussie in de gemeenteraad was Wim Dorst (CU) het meest uitgesproken en tegen deze borgstelling. Petri d’Anjou (PvdA) daarentegen betoogde dat Delta deel uitmaakte van de Zeeuwse familie en geholpen moest worden. De andere partijen negen naar hulp voor Delta en een daarvoor benodigde borgstelling maar wilden eerst een business case afwachten om daarna pas te oordelen.

Uiteraard werd het behoud van werkgelegenheid bij Delta door velen als argument gebruikt. Ik vind dat niet gewenst. Het zou betekenen dat Provincie en gemeenten ongeveer 111.000 euro per werknemer van Delta gaan betalen. Overigens betaal ik als inwoner van Schouwen-Duiveland ongeveer 295 euro of ongeveer 900 euro met een gezin van drie, als het fout gaat.

Lijkt het me dan een goed idee om bij een volksraadpleging voor een borg van 200 miljoen te stemmen? Nee! Is het dan een goed idee om mijn handtekening te geven om op die manier een volksraadpleging af te dwingen? Nee!

Op de laatste vraag had ik graag positief geantwoord als het initiatief genomen was door een politieke partij, beweging of vereniging die open en transparant actievoert. Nu heb ik geen idee wie de initiatiefnemers tot deze volksraadpleging zijn en is het verhaal nogal eenzijdig tegen de kerncentrale in Borsele gericht.

KanttekenaarDus nu maar hopen dat de politiek haar boerenverstand gebruikt en laat zien dat ze er voor álle inwoners is.

 

[BSD – 018]

 

Kent u die mop al?
Al die Aldi's

Pin It on Pinterest