Er wordt mij weleens gezegd dat ik achteraf makkelijk praten heb, dat ik heerlijk achterover kan leunen en met mijn stukjes reactief kan reageren op gedane zaken. Dat is zeker waar. Anderzijds schrijf ik ook proactieve stukjes waarin ik ideeën opper die ik in een later stadium in de raad zie terugkeren, maar dat geheel terzijde. In het licht van het voor as. donderdag ingelaste debat omtrent het functioneren van de veiligheidsregio en de rol van onze burgemeester als dagelijks bestuurder in het bijzonder, bij deze enkele, vooraf gegeven en, gratis adviezen voor de raad.

Bij de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is het een behoorlijke puinhoop. Dit is vastgesteld door bureau Twijnstra Gudde die in opdracht van het bestuur onderzoek hebben gedaan naar de organisatie. De onderzoekers signaleren dat ‘het bestuurlijke, organisatorische en het financiële fundament van de VRZ onvoldoende is.

Mijn eerste advies is om het vertrouwen in de voorzitter van de VRZ, burgemeester Jan Lonink, op te zeggen (eerder heeft de raad van Middelburg dit ook al gedaan). Lonink heeft vanaf het begin af aan twaalf klokkenluiders, een rapport van Demmers, het functioneren van de directrice en meer, gebagatelliseerd en afgedaan als onzin. Het is niet meer geloofwaardig dat hij in staat is om als voorzitter een cultuuromslag bij de Veiligheidsregio te bewerkstelligen.

Dit laatste geldt ook voor het dagelijks bestuur waar ook onze burgervader Rabelink deel van uitmaakt. Het dagelijks bestuur heeft altijd te kennen gegeven achter de directie en haar voorzitter te staan. Hier geldt derhalve hetzelfde argument als voor de voorzitter. Men spreekt zelfs van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen uit, samen thuis, en dus kan wat mij betreft ook in het dagelijks bestuur het vertrouwen worden opgezegd.

Ook moet er mijns inziens een nieuwe directie worden aangesteld. De huidige interim-directeur is namelijk altijd de rechterhand van de op non-actief gestelde directeur geweest.

N.a.v. het rapport van Twijnstra Gudde hebben de burgervaders een stappenplan opgezet om binnen een periode van een tot twee jaar te komen tot een cultuuromslag en een normalisering van de verhoudingen.

Samen uit, samen thuis, dus wat mij betreft kan ook in het dagelijks bestuur het vertrouwen worden opgezegd.

Een mooie gedachte en, belangrijker, een absolute must. Overigens is het ondenkbaar om binnen een tot twee jaar een complete cultuuromslag te bewerkstelligen. Dit alles heeft te maken met een bij het personeel te veranderen mind-set. Een van de variabelen die daarbij een zeer grote rol speelt is vertrouwen. Dit vertrouwen win je niet met eenzelfde interim-directie en eenzelfde dagelijks bestuur.

Nu kun je het dagelijks of algemene bestuur niet zomaar naar huis sturen. Een landelijke wet stelt namelijk dat deze besturen uit burgemeesters moet bestaan. Maar wat natuurlijk wel kan, nadat het vertrouwen door een meerderheid van raden is opgezegd, is een nieuw dagelijks bestuur en voorzitter kiezen. De voorzitter hoeft overigens ook niet per se de burgemeester van de grootste gemeente te zijn. Dat is iets wat in Zeeland verzonnen is.

Dan zou ik als raad ook nog eens kijken naar de rol van de Commissaris van de Koning, Polman. Vanaf het begin heeft hij aangegeven achter het bestuur te staan. Dit terwijl hij altijd geïnformeerd is geweest omtrent alle ontwikkelingen. Voor elke vergadering moet hij namelijk wettelijk worden uitgenodigd. Hij kan dan zelf de vergadering bijwonen of een vervanger sturen. Ingrijpen was niet direct noodzakelijk. Bijsturen op de achtergrond had m.i. minimaal moeten gebeuren.

Het siert de burgemeesters dat men direct met een stappenplan komt. Anderzijds kan men ook niet anders. Waarom dit met de grootst mogelijk spoed moet gebeuren, snap ik niet. Zorg eerst voor politiek en organisatorisch draagvlak zou ik zeggen. Ga dan pas verder.

Waarom ik verder vind dat er een nieuw dagelijks bestuur en een nieuwe voorzitter moet komen? Omdat ik het me zeer tegenvalt dat ik in de reacties op het rapport alsmede in de door het bestuur gedane voorstellen tot verbetering, absoluut geen enkele zelfreflectie zie! En dat is geen goed voorbeeld!

Beste raadsleden, men zegt weleens: veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. Ik zeg: soms moet je als raad ook een risico durven nemen.

Fijne vergadering!

 

[beSchouwenD – 032]

 

Echt nepnieuws
Politie(k) begrijpt dat mensen moedeloos worden

Pin It on Pinterest