Ik hoor u denken; dat is nogal een boute titel, alternatieve feiten van de stukjesschrijver, nepnieuws of u denkt, laat maar lullen. Toch gaat dit op termijn gebeuren en mag u uw restafval zelf naar een ondergrondse container brengen. En ik juich dit van harte toe! Uiteraard zal de gemeente dit wel op een juiste manier voor haar inwoners moeten faciliteren. Er daarover kunt u meepraten en heeft u een enquête in kunnen vullen.

Waarom deze enquête en de wil van de gemeente om anders in te gaan zamelen? Zoals ik vorig jaar mei al in de column ’Ligt het nu aan de gemeente of aan ons?’ schreef, loopt de gemeente achter met het terugdringen van restafval. De gemeente zal op den duur aan de landelijke norm moeten gaan voldoen.

Om aan die norm te voldoen moet er (nog) beter aan afvalscheiding gedaan worden. Steeds meer afval kan gerecycled worden. Maar nog steeds zijn er inwoners die bijvoorbeeld glas, papier of plastic in de grijze bak of ondergrondse container doen. Maar zoals in de column van vorig jaar al gezegd; u bent degene die het afval scheidt. En omdat u het moet doen wil de gemeente graag van u horen hoe u over afval en afvalinzameling denkt. Vandaar de aan enkele inwoners schriftelijk gestuurde en de online vragenlijst op de gemeentelijke website.

Zelf heb ik de vragenlijst op internet bekeken. Ik heb deze niet ingevuld en verstuurd omdat ik hem nogal eenzijdig en sturend vond. Dat komt omdat ik vond dat de vragenlijst nogal gericht was op het inzamelsysteem dat bekend staat onder de naam “omgekeerd inzamelen”.

Laat u informeren, stel uw vragen. Denk niet, er wordt toch niet naar mij geluisterd.
Met dit systeem wordt door de gemeente geen restafval meer opgehaald, u moet dat zelf naar een ondergrondse container brengen die met een pasje open gaat en waar u waarschijnlijk (na een aantal gratis dumpingen) per klik voor moet gaan betalen. Het andere afval zoals glas, papier, plastic en drankenkartons wordt door de gemeente gratis thuis bij u afgehaald en uw grijze container kan u vervolgens gebruiken voor bijvoorbeeld plastic afval.

In de enquête kwam ik bijna geen aanwijzingen tegen om op basis van frequentie of gewicht de grijze container op te blijven halen. De containers zijn dan uitgerust met een chip. Als u meer afval scheidt dan kunt u de grijze container bijvoorbeeld ook een keer in de maand in plaats van de huidige twee keer aanbieden. Ook een combinatie van dit “diftar”-systeem met “omgekeerd inzamelen” is mogelijk.

Daarnaast werd in de vragenlijst ook een balletje opgegooid. Zo werd er gesuggereerd dat de afvalstoffenheffing wel 20 tot 25 euro goedkoper kan. Zal ik ook eens een balletje opgooien: deze afvalstoffenheffing kan nog veel en veel lager, maar daarover in een volgende column meer.

Aanstaande dinsdag houdt de gemeente nog een inspraakavond, deze is in de burgerzaal van het gemeentehuis en begint om 19.00 uur. Laat u informeren, stel uw vragen. Denk niet, er wordt toch niet naar mij geluisterd.

Zorg dat u betrokken bent, want neemt u van mij aan, de gemeente stopt op termijn echt met het ophalen van restafval. En dat is een goede zaak!

 

[beSchouwenD – 039]

 

Nieuwsgaring: "Pleuren en sleuren"
Lokale radio

Pin It on Pinterest