Kant30secGGisteren is door Erdogan de noodtoestand in Turkije uitgeroepen. Het geeft hem de macht om buiten het parlement om te handelen. Eng!

Nog véél enger:

Erdogan is democratisch gekozen. Een mislukte coup wordt aangegrepen om zuiveringen in gang te zetten. Het onderwijs, leger, politie, justitie, de regering en de media worden gezuiverd.

Meer dan 60.000 personen zijn opgepakt.

Zuiveringen.

De Nazi’s waren ook democratisch gekozen. De Rijksdagbrand in 1933 werd door hen aangegrepen om hun pijlen te richten op communisten, sociaaldemocraten en later ook de Joden. Dachau werd al in 1933 opgericht.

Zuiveringen, we weten waar het toe geleid heeft!

 

[084]

 

Vergevingsgezind
Mijn advies voor een tropische dag

Pin It on Pinterest